Belangenverenging Vakantiepark Pannenschuur

VAKANTIEPARK PANNENSCHUUR, CAMPING BOSHOEVE EN NOORDZEE BEACH VILLAGE

De Belangenvereniging Vakantiepark Pannen-schuur (BVP) werd op 13 augustus 2003 opgericht na de overname van het vakantiepark Pannenschuur, door Roompot Holidays (RPH).
Sinds 15 mei 2009 werden ook de jaarplaats-houders van de campings Hof ter Wilgen en Boshoeve toegelaten als leden tot de vereniging. De reden hiervoor was dat de drie campings tot één nieuw Roompot park zouden worden samen-gevoegd.

Doel van de BVP is het behartiging van de belangen van de jaarplaatshouders tegenover RPH en de lokale overheden met betrekking tot gemeenschappelijke zaken die verband houden met het recreëren als jaargast op één van de 3 campings.

Het B.V.P. bestuur geeft de voorkeur dit te bereiken door regelmatig gesprekken te voeren met het Park-, Regiomanagement, de directie van RPH en regionale (overheids)organisaties.
Natuurlijk worden andere wegen bewandeld wanneer dit noodzakelijk wordt geacht.

En aantal zaken die de BVP in het verleden heeft bereikt zijn onder andere:
• het voorkomen van een tussentijdse verhoging van de borg;
• een minder grote stijging van het stageld ;
• na de verplaatsing het gebruik van aard-gas nog niet verplicht is en
• (samen met de petitie van Wandelaar) een korting op het stageld tot het moment dat het nieuwe centrumgebouw gereed is.

Wij hopen dat dit aanleiding is u aan te sluiten bij onze vereniging. Wees solidair! “Eendracht maakt macht” Vooral nu, vanwege de herstructurering is dit van groot belang.
  
Voor u aan te melden kunt u de het online aanmeldformulier gebruiken.

Sprache Selektion

Deutch