Belangenverenging Vakantiepark Pannenschuur

VAKANTIEPARK PANNENSCHUUR, CAMPING BOSHOEVE EN NOORDZEE BEACH VILLAGE

Welkom op deze website

 

De Belangenvereniging Vakantiepark Pannenschuur (BVP) werd op 13 augustus 2003 opgericht na de overname van Pannenschuur door Roompot Holidays, (RPH). Sinds 15 mei 2009 werden ook de jaarplaatshouders van de campings Hof ter Willegen en Boshoeve toegelaten. De reden hiervoor was dat de drie campings tot één nieuw Roompot park zouden worden samengevoegd.

Caravaneigenaren willen Roompot houden aan toezeggingen.

-- Persbericht -- 
 
Nieuwvliet-Bad,  20 augustus 2020.


Zoals in de Zeeuwse media heeft gestaan hebben de caravanbezitters op de Roompot Camping Nieuwvliet-Bad (gedeelte Wandelaar) op 18 december 2019, onverwacht de opzegging gekregen van hun jaarplaats. Dat was 14 dagen na ontvangst van de nieuwe nota voor seizoen 2020, waarvan enkele de eerste termijn al hadden voldaan.

Ondanks de regelmatige gesprekken van de Belangenvereniging (hierna B.V.P.), met zowel het Park- als het Roompot Management, is de beëindiging nooit aangekondigd. Er was eerder toegezegd dat caravans tijdens de renovatie op hun plaats konden blijven staan en tenminste nog de komende 10 jaar.


Bij het collectief bezwaar maken tegen de opzegging was de reactie van Roompot dat er nooit, door wie dan ook, concrete uitlatingen daarover waren gedaan. Daarop heeft de B.V.P., namens 70 gedupeerde, bij de rechter voorgelegd dat de beëindiging onrechtmatig was. Op 9 september volgt de uitspraak en zullen we weten of ook Roompot gehouden zal worden aan haar toezeggingen op papier (uit december 2013 en mei 2016) m.b.t. de Wandelaar en de Boshoeve.


Het bestuur van de B.V.P. verwacht dat op 9 september de uitspraak van de kantonrechter positief zal uitvallen. In hoeverre de kantonrechter meegaat in het nietig verklaren van de opzeggingen door Roompot zal dan blijken.


Bestuur van de Belangenvereniging Vakantiepark Pannenschuur

Sprache Selektion

Deutch

Secretariaat BPV:

T.a.v. H.A.J. Hofkens
Lissestraat 11
NL-5045 WD  TILBURG

 

K.v.K. Terneuzen:

22053283

 

Rabobank:

BIC: RABONL2U
Iban nr: NL79 RABO 0392 4194 08